print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Desselgem

Teelten: overzichtstabel


Oppervlakte (ha.)
Graan-
gewas-
sen
Nijver-
heids-
gewas-
sen
Peul-
gewas-
sen
Voeder-
gewas-
sen
Wortel-
gewas-
sen
Overige
grote
teelten
Impro-
duktief
land
Totaal Na-
teelten
262,70107,360,01137,80141,126,871,00656,86144,25

Teelten: Nijverheidsgewassen


Oppervlakte (ha.)
Cichorei Hennep Hoppe Koolzaad,
rapen & o-
lieplanten
Suiker-
bieten
Tabak Vlas Totaal
nijver-
heids-
gewassen
% Totaal
exploi-
taties
35,070,000,140,147,560,7263,73107,3616,3656,86