print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Dampicourt

Teelten: overzichtstabel


Oppervlakte (ha.)
Graan-
gewas-
sen
Nijver-
heids-
gewas-
sen
Peul-
gewas-
sen
Voeder-
gewas-
sen
Wortel-
gewas-
sen
Overige
grote
teelten
Impro-
duktief
land
Totaal Na-
teelten
343,401,687,28441,3987,8515,23165,261 062,093,47

Teelten: Peulgewassen


Oppervlakte (ha.)
Bonen Gemengd:
bonen,
erwten,
granen
Totaal
peul-
gewassen
% Totaal
exploi-
taties
6,420,867,280,71 062,09