print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Anloy

Teelten: overzichtstabel


Oppervlakte (ha.)
Graan-
gewas-
sen
Nijver-
heids-
gewas-
sen
Peul-
gewas-
sen
Voeder-
gewas-
sen
Wortel-
gewas-
sen
Overige
grote
teelten
Impro-
duktief
land
Totaal Na-
teelten
305,488,162,88290,3752,8415,31915,501 590,540,00

Teelten: Wortelgewassen


Oppervlakte (ha.)
Aard-
appelen
Koolrapen,
rapen
(1ste oogst)
Pastinaak,
wortelen
(1ste oogst)
Voeder-
bieten
Totaal
wortel-
gewassen
% Totaal
exploi-
taties
44,066,790,301,6952,843,31 590,54