print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Aalst (Alost

Teelten: overzichtstabel


Oppervlakte (ha.)
Graan-
gewas-
sen
Nijver-
heids-
gewas-
sen
Peul-
gewas-
sen
Voeder-
gewas-
sen
Wortel-
gewas-
sen
Overige
grote
teelten
Impro-
duktief
land
Totaal Na-
teelten
404,54113,431,27283,10300,67202,6030,731 336,34330,64

Teelten: Graangewassen


Oppervlakte (ha.)
Boek-
weit
Haver Mas-
teluin
Rogge Spelt Tarwe Gerst (zomer-
& win-
ter)
Totaal graan-
gewassen
% Totaal exploi-
taties
0,3040,6979,23137,980,08130,7915,47404,5430,31 336,34