print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Aalst (Alost

Areaal

 
Kadastrale Oppervlakte (ha.) Geëxploiteerde Oppervlakte (ha.)
Belast-
baar
% Totaal In eigen-
dom
% In huur % Totaal
1 763,83100,01 877,1241931,491768,61 336,34