print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Wadelincourt

Gemiddelde daglonen voor landarbeiders


Dagloon zonder kost (centiem) Dagloon inclusief kost (centiem)
1890 1895 1890 1895
Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen
20080175801006010060