print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Veltem-Beisem

Agrarische bevolking (personen van 12 jaar en ouder die gewoonlijk arbeid in de landbouw verrichten)

 
Gezinsleden Knechten, meiden en arbeiders
(in vaste loondienst)
Medewerkers
(in loondienst)
Totaal aantal perso-
nen
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal % Chefs de culture Ploeg-
bazen
Totaal %
29231460690,64814629,31010,1669