print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Stavelot

Teelten: overzichtstabel


Oppervlakte (ha.)
Graan-
gewas-
sen
Nijver-
heids-
gewas-
sen
Peul-
gewas-
sen
Voeder-
gewas-
sen
Wortel-
gewas-
sen
Overige
grote
teelten
Impro-
duktief
land
Totaal Na-
teelten
466,540,004,491 308,60147,2644,492 929,194 900,578,64

Teelten: Improductieve en woeste gronden


Oppervlakte (ha.)
Bossen Braak-
land
Weinig of niet gecultiveerde
gronden
Totaal
improduc-
tieve &
woeste
gronden
% Totaal
exploi-
taties
Eigendom
overheden
Privé-
eigendom
2 488,468,7158,10373,922 929,1959,84 900,57