print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Sombreffe

Teelten: overzichtstabel


Oppervlakte (ha.)
Graan-
gewas-
sen
Nijver-
heids-
gewas-
sen
Peul-
gewas-
sen
Voeder-
gewas-
sen
Wortel-
gewas-
sen
Overige
grote
teelten
Impro-
duktief
land
Totaal Na-
teelten
762,67222,719,35469,70106,1161,9523,501 655,990,00

Teelten: Nijverheidsgewassen


Oppervlakte (ha.)
Cichorei Hennep Hoppe Koolzaad,
rapen & o-
lieplanten
Suiker-
bieten
Tabak Vlas Totaal
nijver-
heids-
gewassen
% Totaal
exploi-
taties
0,000,000,000,00209,140,1113,46222,7113,41 655,99