print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Sombreffe

Teelten: overzichtstabel


Oppervlakte (ha.)
Graan-
gewas-
sen
Nijver-
heids-
gewas-
sen
Peul-
gewas-
sen
Voeder-
gewas-
sen
Wortel-
gewas-
sen
Overige
grote
teelten
Impro-
duktief
land
Totaal Na-
teelten
762,67222,719,35469,70106,1161,9523,501 655,990,00

Teelten: Graangewassen


Oppervlakte (ha.)
Boek-
weit
Haver Mas-
teluin
Rogge Spelt Tarwe Gerst (zomer-
& win-
ter)
Totaal graan-
gewassen
% Totaal exploi-
taties
0,13249,230,75114,272,39272,62123,28762,6746,11 655,99