print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Sint-Joris-Winge

Gemiddelde grondprijzen


Koopprijs (fr./ha.) Huurprijs (fr./ha.)
Bouwland Weiland Bouwland Weiland
3 0003 0007580