print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Bertrix

Teelten: overzichtstabel


Oppervlakte (ha.)
Graan-
gewas-
sen
Nijver-
heids-
gewas-
sen
Peul-
gewas-
sen
Voeder-
gewas-
sen
Wortel-
gewas-
sen
Overige
grote
teelten
Impro-
duktief
land
Totaal Na-
teelten
429,471,416,22937,55122,8921,732 577,554 096,820,04

Teelten: Wortelgewassen


Oppervlakte (ha.)
Aard-
appelen
Koolrapen,
rapen
(1ste oogst)
Pastinaak,
wortelen
(1ste oogst)
Voeder-
bieten
Totaal
wortel-
gewassen
% Totaal
exploi-
taties
117,782,470,122,52122,893,04 096,82