print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Roksem

Teelten: overzichtstabel


Oppervlakte (ha.)
Graan-
gewas-
sen
Nijver-
heids-
gewas-
sen
Peul-
gewas-
sen
Voeder-
gewas-
sen
Wortel-
gewas-
sen
Overige
grote
teelten
Impro-
duktief
land
Totaal Na-
teelten
260,0230,051,0388,0694,246,282,92482,6096,88

Teelten: Nateelten


Oppervlakte (ha.)
Rapen
(2de oogst)
Groene
rogge
Serradella
(2de oogst)
Spurrie Wortelen
(2de oogst)
Lupine &
overig
groen
kuilvoer
Andere
teelten
Totaal
nateelten
% Totaal
exploi-
taties
87,860,260,007,591,170,000,0096,8820,1482,60