print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Outrijve

Teelten: overzichtstabel


Oppervlakte (ha.)
Graan-
gewas-
sen
Nijver-
heids-
gewas-
sen
Peul-
gewas-
sen
Voeder-
gewas-
sen
Wortel-
gewas-
sen
Overige
grote
teelten
Impro-
duktief
land
Totaal Na-
teelten
115,6572,912,8640,7654,049,520,00295,7423,96

Teelten: Voedergewassen


Oppervlakte (ha.)
Klavers Luzerne Espar-
cette
Serra-
della
(1ste
oogst)
Graas-
weiden
Hooi-
weiden
Boom-
gaarden
Raai-
gras
Voeder-
maÏs
Totaal
voeder-
gewas-
sen
% Totaal
exploi-
taties
13,730,000,000,008,9918,040,000,000,0040,7613,8295,74