print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Mespelare

Teelten: overzichtstabel


Oppervlakte (ha.)
Graan-
gewas-
sen
Nijver-
heids-
gewas-
sen
Peul-
gewas-
sen
Voeder-
gewas-
sen
Wortel-
gewas-
sen
Overige
grote
teelten
Impro-
duktief
land
Totaal Na-
teelten
33,996,710,0087,2325,4510,525,05168,9534,19

Teelten: Wortelgewassen


Oppervlakte (ha.)
Aard-
appelen
Koolrapen,
rapen
(1ste oogst)
Pastinaak,
wortelen
(1ste oogst)
Voeder-
bieten
Totaal
wortel-
gewassen
% Totaal
exploi-
taties
19,630,100,025,7025,4515,1168,95