print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Mespelare

Teelten: overzichtstabel


Oppervlakte (ha.)
Graan-
gewas-
sen
Nijver-
heids-
gewas-
sen
Peul-
gewas-
sen
Voeder-
gewas-
sen
Wortel-
gewas-
sen
Overige
grote
teelten
Impro-
duktief
land
Totaal Na-
teelten
33,996,710,0087,2325,4510,525,05168,9534,19

Teelten: Overige belangrijke teelten


Oppervlakte (ha.)
Boom-
kweke-
rijen
Groenten-
en moes-
tuinen
Parken Rijs-
bossen
Wijn-
gaarden
Overige teelten Totaal % Totaal
exploi-
taties
0,011,380,000,000,009,1310,526,2168,95