print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Meigem

Teelten (ha.)


Oppervlakte (ha.)
Graan-
gewas-
sen
Nijver-
heids-
gewas-
sen
Peul-
gewas-
sen
Voeder-
gewas-
sen
Wortel-
gewas-
sen
Overige
grote
teelten
Impro-
duktief
land
Totaal Na-
teelten
1431710,51341114589,5162