print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Macquenoise

Teelten: overzichtstabel


Oppervlakte (ha.)
Graan-
gewas-
sen
Nijver-
heids-
gewas-
sen
Peul-
gewas-
sen
Voeder-
gewas-
sen
Wortel-
gewas-
sen
Overige
grote
teelten
Impro-
duktief
land
Totaal Na-
teelten
130,659,003,50954,8315,357,59397,231 518,150,00

Teelten: Peulgewassen


Oppervlakte (ha.)
Bonen Gemengd:
bonen,
erwten,
granen
Totaal
peul-
gewassen
% Totaal
exploi-
taties
1,252,253,500,21 518,15