print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Leugnies

Teelten: overzichtstabel


Oppervlakte (ha.)
Graan-
gewas-
sen
Nijver-
heids-
gewas-
sen
Peul-
gewas-
sen
Voeder-
gewas-
sen
Wortel-
gewas-
sen
Overige
grote
teelten
Impro-
duktief
land
Totaal Na-
teelten
188,160,025,15368,7125,1917,20183,29787,720,20

Teelten: Improductieve en woeste gronden


Oppervlakte (ha.)
Bossen Braak-
land
Weinig of niet gecultiveerde
gronden
Totaal
improduc-
tieve &
woeste
gronden
% Totaal
exploi-
taties
Eigendom
overheden
Privé-
eigendom
111,7633,2812,3925,86183,2923,3787,72