print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Leers-et-Fosteau

Gemiddelde grondprijzen


Koopprijs (fr./ha.) Huurprijs (fr./ha.)
Bouwland Weiland Bouwland Weiland
4 0004 250150150