print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Lavacherie

Teelten: overzichtstabel


Oppervlakte (ha.)
Graan-
gewas-
sen
Nijver-
heids-
gewas-
sen
Peul-
gewas-
sen
Voeder-
gewas-
sen
Wortel-
gewas-
sen
Overige
grote
teelten
Impro-
duktief
land
Totaal Na-
teelten
96,200,181,68167,1232,623,582 631,412 932,790,00

Teelten: Nateelten


Oppervlakte (ha.)
Rapen
(2de oogst)
Groene
rogge
Serradella
(2de oogst)
Spurrie Wortelen
(2de oogst)
Lupine &
overig
groen
kuilvoer
Andere
teelten
Totaal
nateelten
% Totaal
exploi-
taties
0,000,000,000,000,000,000,000,000,02 932,79