print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Koekelberg

Agrarische bevolking (personen van 12 jaar en ouder die gewoonlijk arbeid in de landbouw verrichten)

 
Gezinsleden Knechten, meiden en arbeiders
(in vaste loondienst)
Medewerkers
(in loondienst)
Totaal aantal perso-
nen
Mannen Vrouwen Totaal % Mannen Vrouwen Totaal % Chefs de culture Ploeg-
bazen
Totaal %
58329095,74044,30000,094