print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Autreppe

Teelten: overzichtstabel


Oppervlakte (ha.)
Graan-
gewas-
sen
Nijver-
heids-
gewas-
sen
Peul-
gewas-
sen
Voeder-
gewas-
sen
Wortel-
gewas-
sen
Overige
grote
teelten
Impro-
duktief
land
Totaal Na-
teelten
53,557,966,5349,1110,724,627,62140,110,64

Teelten: Voedergewassen


Oppervlakte (ha.)
Klavers Luzerne Espar-
cette
Serra-
della
(1ste
oogst)
Graas-
weiden
Hooi-
weiden
Boom-
gaarden
Raai-
gras
Voeder-
maÏs
Totaal
voeder-
gewas-
sen
% Totaal
exploi-
taties
13,163,600,000,003,058,4120,890,000,0049,1135,1140,11