print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Landbouwtelling 1895

Gemeente Herten

Areaal

 
Kadastrale Oppervlakte (ha.) Geëxploiteerde Oppervlakte (ha.)
Belast-
baar
% Totaal In eigen-
dom
% In huur % Totaal
127,4096,9131,044543,25956,6104,21