print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale StatistiekenFinanciering

Een groot digitaliseringsproject als LOKSTAT kon niet zonder externe subsidie tot stand worden gebracht. De ontwikkeling werd gefinancierd door de Herculesstichting als onderdeel van de middelzware onderzoeksinfrastructuur HISSTAT.

Daarnaast steunde het project op de kosteloze medewerking van vrijwilligers die een deel van de cijfers hebben ingetikt.

©: UGent, vakgroep Geschiedenis 2014