print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Nijverheidstelling 1896

Nijverheidsgroep Huiden als vulsel voor plafonnagewerk (werkplaatsen ter bereiding van): Uitslagen


Gemeenten Prov. Adm. Arr. Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Tournai (Doornik)HAITOU112540430030340340,49
WiersHAITOU110(1) 2(1) 0216203618203812,42
Aalst (Alost)OVLAAL22070712236158129361652,17
NeigemOVLAAL110(1) 00011011110118,59
NinoveOVLAAL110(1) 00058260582603,13
Overige gemeenten0000000000000,00
Totaal6625,001301323758295250583080,03
(1) Teneinde dubbeltellingen te vermijden, worden één of meerdere personeelsleden die eveneens werkzaam zijn voor andere bedrijfsafdelingen (categorie niet-arbeiders) hier niet vermeld