print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Nijverheidstelling 1896

Nijverheidsgroep Huidenbewerking [huisarbeid voor rekening van fabrikanten]: Uitslagen


Gemeenten Prov. Adm. Arr. Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Antwerpen (Anvers)ANTANT11620222426244280,07
AnderlechtBRABRS1120(1) 9094020604920690,56
Brussel/BruxellesBRABRS221480831031390390,11
Forest/VorstBRABRS1122021017271217291,65
Saint-Gilles/Sint-GillisBRABRS5590518592731263993241344584,98
FrameriesHAIMON1197310884413295471424,73
PommeroeulHAIATH119617851095911110223,67
DisonLIEVER11309110799317288941824,00
HerveLIEVER111230342547455503,89
VerviersLIEVER11640434943389470,34
Dendermonde (Termonde)OVLDEN117102125532876534993,99
Overige gemeenten0000000000000,00
Totaal1616517,0011115126759360111987037512450,12
(1) Teneinde dubbeltellingen te vermijden, worden één of meerdere personeelsleden die eveneens werkzaam zijn voor andere bedrijfsafdelingen (categorie niet-arbeiders) hier niet vermeld