print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Nijverheidstelling 1896

Nijverheidsgroep Bedekkers van daken met pannen, leisteen en stro: Uitslagen


Gemeenten Prov. Adm. Arr. Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Antwerpen (Anvers)ANTANT1101013034040,01
BressouxLIELIE0100000000000,00
Molenbeek-Saint-Jean/Sint-Jans-MolenbeekBRABRS1110(1) 00031031310310,24
NielANTANT11010111011120121,31
Schaarbeek/SchaerbeekBRABRS1130101909100100,12
Overige gemeenten0000000000000,00
Totaal4540,0030354054570570,01
(1) Teneinde dubbeltellingen te vermijden, worden één of meerdere personeelsleden die eveneens werkzaam zijn voor andere bedrijfsafdelingen (categorie niet-arbeiders) hier niet vermeld