print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Nijverheidstelling 1896

Nijverheidsgroep Behangpapier (produktie van): Uitslagen


Gemeenten Prov. Adm. Arr. Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Forest/VorstBRABRS111580820020280281,60
HarenBRABRS11408081000100108010826,73
LakenBRABRS115404909130130,29
Leuven (Louvain)BRALEU11031447047501510,69
Liège (Luik)LIELIE22201401476076900900,24
Menen (Menin)WVLKOR1110050555055600603,92
Molenbeek-Saint-Jean/Sint-Jans-MolenbeekBRABRS115070738038450450,35
Tongeren (Tongres)LIMTON22050552052570574,70
VerviersLIEVER110(1) 0003033030,02
Overige gemeenten000,000000000000,00
Totaal111123054155400040045414550,04
(1) Teneinde dubbeltellingen te vermijden, worden één of meerdere personeelsleden die eveneens werkzaam zijn voor andere bedrijfsafdelingen (categorie niet-arbeiders) hier niet vermeld