print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Nijverheidstelling 1896

Nijverheidsgroep Lederen koffers en zakken (produktie van) [huisnijverheidondernemers]: Uitslagen


Gemeenten Prov. Adm. Arr. Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Brussel/BruxellesBRABRS1100(1) 000000000,00
Saint-Gilles/Sint-GillisBRABRS1101010001010,01
Li?ge (Luik)LIELIE110(1) 0000000000,00
Namur (Namen)NAMNAM110(1) 0000000000,00
Overige gemeenten000,000000000000,00
Totaal4401010001010,000
(1) Teneinde dubbeltellingen te vermijden, worden één of meerdere personeelsleden die eveneens werkzaam zijn voor andere bedrijfsafdelingen (categorie niet-arbeiders) hier niet vermeld