print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Nijverheidstelling 1896

Nijverheidsgroep Lederen jacht- en reisartikelen (koffers, zakken enz.) (produktie van): Uitslagen


Gemeenten Prov. Adm. Arr. Bedrijven Personeel
In werking Totaal PK motoren Niet-arbeiders Arbeiders Totaal
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal % alle nijver- heden
Antwerpen (Anvers)ANTANT1101016177180,02
Lier (Lierre)ANTMEC1101121012130,08
AnderlechtBRABRS110(1) 00011011110110,09
Brussel/BruxellesBRABRS990(1) 5(1) 49762410081281090,31
Li?ge (Luik)LIELIE55060611112171180,05
Gent (Gand)OVLGEN1101012023030,01
Overige gemeenten000,000000000000,00
Totaal181801451910726133121311520,01
(1) Teneinde dubbeltellingen te vermijden, worden één of meerdere personeelsleden die eveneens werkzaam zijn voor andere bedrijfsafdelingen (categorie niet-arbeiders) hier niet vermeld