print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Haacht

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Leuven Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1349 1215 2564
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 167 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Dijle  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 2 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Boortmeerbeek, Keerbergen, Rijmenam, Tremelo, Werchter en Wespelaar