print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Grobbendonk

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Turnhout Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 850 812 1662
Landbouwstreek: Kempen Bevolkingsdichtheid: 76 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kanaal Maas − Schelde  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Bouwel)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 3 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Bouwel, Herentals, Herenthout, Nijlen, Pulle en Vorselaar