print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Grimbergen

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brussel Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1943 1876 3819
Landbouwstreek: Zandleemstreek Bevolkingsdichtheid: 172 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Klein-Brabant (rand)
Bevaarbare waterlopen: Zenne en kanaal Brussel − Rupel  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Vilvoorde)
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Beigem, Eppegem, Humbeek, Meise, Strombeek−Bever, Vilvoorde (Vilvorde) en Zemst