print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Gottem

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Oost−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Gent Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 481 429 910
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 147 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Leie  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Grammene)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 2 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Dentergem, Grammene, Machelen, Markegem, Oeselgem, Olsene, Wakken en Wontergem