print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Gonrieux

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Namen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Philippeville Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 596 530 1126
Landbouwstreek: Fagne Bevolkingsdichtheid: 100 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Entre-Sambre-et-Meuse
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Couvin)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 6 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Baileux, Brûly−de−Pesche, Cul−des−Sarts, Dailly en Pesche