print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Goé

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Luik   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Verviers Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 474 448 922
Landbouwstreek: Weidestreek Bevolkingsdichtheid: 118 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Entre-Vesdre-et-Meuse (rand)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gulke Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Baelen, Jalhay, Limbourg (Limburg) en Membach