print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Gistel

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: West−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Oostende Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1649 1613 3262
Landbouwstreek: Polders Bevolkingsdichtheid: 204 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Moerdijkvaart  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Leffinge, Moere, Oudenburg, Snaaskerke, Westkerke en Zevekote