print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Gesves

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Namen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Namen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 1069 991 2060
Landbouwstreek: Condroz Bevolkingsdichtheid: 101 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Assesse)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 4.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Assesse, Courrière, Florée, Haltinne, Mozet, Ohey, Sorée en Sorinne−la−Longue