print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Gent

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Oost−Vlaanderen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Gent Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 74582 84636 159218
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 6806 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Leie, Schelde, Moervaart, kanaal Gent − Oostende, kanaal Gent − Terneuzen en Lievekanaal  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gand Gemeente met de titel van stad: Ja
Aangrenzende gemeenten: Drongen (Tronchiennes), Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Merelbeke, Oostakker, Sint−Amandsberg, Sint−Denijs−Westrem, Wondelgem en Zwijnaarde