print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Geel

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Turnhout Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 6479 6160 12639
Landbouwstreek: Kempen Bevolkingsdichtheid: 116 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Grote Nete en kanaal Maas − Schelde  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Mogelijk  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Eindhout, Herselt, Kasterlee, Lichtaart, Meerhout, Mol, Oevel, Olen, Retie, Tongerlo, Varendonk en Westerlo