print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Gedinne

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Namen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Dinant Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 453 397 850
Landbouwstreek: Ardennen Bevolkingsdichtheid: 43 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 3 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Gedinne is een grensgemeente met Frankrijk
Aangrenzende gemeenten: Bièvre, Bourseigne−Neuve, Bourseigne−Vieille, Houdremont, Louette−Saint−Denis, Louette−Saint−Pierre, Patignies, Sart−Custinne en Willerzie