print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Vorst

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brussel Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 3538 3657 7195
Landbouwstreek: Zandleemstreek Bevolkingsdichtheid: 1153 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Forest Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Anderlecht, Drogenbos, Elsene/Ixelles, Saint−Gilles/Sint−Gillis en Uccle/Ukkel