print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Argenteau

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Luik   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Luik Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 463 429 892
Landbouwstreek: Weidestreek (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 254 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Entre-Vesdre-et-Meuse
Bevaarbare waterlopen: Maas  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Cheratte, Hermalle−sous−Argenteau, Herstal, Richelle en Saint−Remy