print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Engis

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Luik   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Luik Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 964 962 1926
Landbouwstreek: Condroz Bevolkingsdichtheid: 581 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Maas  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 0.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Awirs, Clermont−sous−Huy, Ehein, Hermalle−sous−Huy, Ivoz−Ramet en Saint−Georges−sur−Meuse