print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Engelmanshoven

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Limburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Hasselt Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 174 152 326
Landbouwstreek: Leemstreek Bevolkingsdichtheid: 111 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Regio: Haspengouw
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Hoepertingen)
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Aalst, Gelinden, Groot−Gelmen, Klein−Gelmen en Mielen−boven−Aalst