print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Emblem

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Antwerpen   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Antwerpen Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 610 549 1159
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek Bevolkingsdichtheid: 136 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Kleine Nete  Spoorwegstations: Geen (dichtste station Kessel)
Buurtspoorweghalte(s): Aanwezig  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 1 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Broechem, Kessel, Lier (Lierre), Nijlen en Vremde