print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Elewijt

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Brabant   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Brussel Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 745 715 1460
Landbouwstreek: Vlaamse zandstreek (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 221 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Geen (dichtste station Eppegem & Weerde)
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 3 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Berg, Eppegem, Hever, Hofstade, Perk, Vilvoorde (Vilvorde) en Weerde