print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Elen

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Limburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Maaseik Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 457 464 921
Landbouwstreek: ZandLeemstreek (gelegen op de grens van) Bevolkingsdichtheid: 92 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: Maas en kanaal Maastricht − Den Bosch (Zuid−Willemsvaart)  Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 2.5 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Grensgemeente: Elen is een grensgemeente met Nederland
Aangrenzende gemeenten: Maaseik, Neeroeteren en Rotem