print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale Statistieken

Gemeente Eksel

Algemene Info (toestand 1896)

Provincie: Limburg   Mannen Vrouwen Totaal
Administratief arrondissement: Maaseik Officiëel inwoneraantal op 31 december 1896: 793 764 1557
Landbouwstreek: Kempen Bevolkingsdichtheid: 39 inw. per km²
(rijksgemiddelde: 221)
Bevaarbare waterlopen: geen Spoorwegstations: Aanwezig
Buurtspoorweghalte(s): Geen  Kortste afstand tussen woonkern en treinstation of tramhalte: 2 km
Officiële benaming in de andere landstaal: Gemeente met de titel van stad: Nee
Aangrenzende gemeenten: Balen, Hechtel, Kleine−Brogel, Leopoldsburg (Bourg−Léopold), Lommel, Overpelt, Peer en Wijchmaal